LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
KAUNO PSICHOANALIZĖS IR PSICHOTERAPIJOS STUDIJŲ DRAUGIJA
 

SKELBIA KANDIDATŲ PRIĖMIMĄ Į PODIPLOMINIŲ STUDIJŲ PROGRAMĄ
 

PSICHOTERAPIJA. ĮVADINIS KURSAS
(REMIANTIS PSICHOANALIZĖS TEORIJA)

 

Psichoterapijos įvadinio kurso podiplominė mokymo programa yra podiplominių studijų programa, skirta asmenims, turintiems universitetinį gydytojo arba psichologijos magistro diplomą. Kandidato privalumas - darbo su psichikos sutrikimų turinčiais žmonėmis patirtis. Rezidentai priimami nuo antrų rezidentūros studijų metų.

Programa organizuojama Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) ir Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugijos (KPPSD).

Programos reikalavimai atitinka Tarptautinės Psichoanalitinių Bendrijų Federacijos (IFPS – International Federation of Psychoanalytical Societies) standartus ir reikalavimus.

Programa registruota SAM ir jos sėkmingas baigimas suteikia pažymėjimą, leidžiantį kreiptis į SAM Valstybinę akreditavimo medicinos veiklai tarnybą gauti leidimą verstis psichoterapeuto praktika. Psichoterapijos studijos yra orientuotos į šiuolaikinį požiūrį psichoanalizės teorijoje, interpersonalinę-intersubjektyvią perspektyvą.

Kandidatams suteikiama unikali galimybė pradėti supervizuojamą psichoterapinę praktiką, sėkmingai pabaigus pirmuosius studijų metus.

Be to, kandidatai, sėkmingai užbaigę įvadinio psichoterapijos kurso programą, turės galimybę tęsti psichoanalitinės psichoterapijos studijas profesionalaus kurso programoje (2 metai) ir įgyti Tarptautinės Psichoanalitinių Bendrijų Federacijos (IFPS) pripažįstamą išsilavinimą, pretenduoti tapti psichoterapijos mokytojais ir supervizoriais.

PSICHOTERAPIJOS PROGRAMA vykdoma šiais etapais:

  • Kandidatų atranka – du asmeniniai pokalbiai su dviem programos mokytojais.
  • Didaktinė asmens psichoterapija – vyksta du kartus per savaitę, gavus teigiamą mokymo komiteto atsakymą apie priėmimą studijuoti programoje (viso ne mažiau kaip 240 val.)
  • Teorijos studijos – teorijos, technikos ir klinikiniai seminarai.
  • Individualios supervizijos – pradedamos antraisiais studijų metais su dviem supervizoriais po 40 val. (viso ne mažiau 80 val.). Atvejis užskaitomas, surinkus ne mažiau 20 val. individualių supervizijų.
  • Baigiamasis darbas (raštu) ir egzaminas.

 

Programos dėstytojai yra Tarptautinės Psichoanalitinių Bendrijų Federacijos (IFPS) pripažinti psichoterapeutai, supervizoriai ir teorijos mokytojai, sėkmingai įgiję supervizorių kvalifikaciją Oslo Psichoterapijos Institute ir nuolat keliantys profesinę kvalifikaciją, rengiantys konferencijas ir tarptautinius kongresus Lietuvoje, dalyvaujantys kongresuose užsienyje, bei glaudžiai bendradarbiaujantys su psichoanalitikais ir psichoanalizės bei psichoanalitinės psichoterapijos institutais ir draugijomis iš JAV, Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Meksikos, Graikijos, Italijos ir kitų šalių.

Numatoma programos trukmė – 3 metai.

Mokymas vyks lietuvių kalba, tačiau teorinių studijų literatūros dalis numatyta anglų kalba.

Studijos programoje yra mokamos.