LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
KAUNO PSICHOANALIZĖS IR PSICHOTERAPIJOS STUDIJŲ DRAUGIJA 

 

SKELBIA KANDIDATŲ PRIĖMIMĄ Į PODIPLOMINIŲ STUDIJŲ PROGRAMĄ  

 

PSICHOANALITINĖ PSICHOTERAPIJA

(ĮVADINIS IR PAŽENGUSIŲ KURSAS)

 

Psichoterapijos įvadinio kurso podiplominė mokymo programa yra podiplominių studijų programa, skirta asmenims, turintiems universitetinį gydytojo arba psichologijos magistro diplomą. Kandidato privalumas - darbo su psichikos sutrikimų turinčiais žmonėmis patirtis. Rezidentai priimami nuo antrų rezidentūros studijų metų.

Programa organizuojama Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) ir Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugijos (KPPSD).

Programos reikalavimai atitinka Tarptautinės Psichoanalitinių Bendrijų Federacijos (IFPS – International Federation of Psychoanalytical Societies) standartus ir reikalavimus.

Programa registruota SAM, sėkmingas jos įvadinės dalies baigimas suteikia pažymėjimą, leidžiantį kreiptis į SAM Valstybinę akreditavimo medicinos veiklai tarnybą ir gauti leidimą verstis psichoterapeuto praktika.

Visgi, programa orientuota į pilną psichoterapinį išsilavinimą, remiantis šiuolaikiniu požiūriu psichoanalizės teorijoje, interpersonaline-intersubjektyvia perspektyva. Kandidatai, sėkmingai užbaigę visą 5 metų psichoterapijos kurso programą, turės galimybę įgyti Tarptautinės Psichoanalitinių Bendrijų Federacijos (IFPS) pripažįstamą išsilavinimą, pretenduoti tapti psichoterapijos mokytojais ir supervizoriais.

PSICHOTERAPIJOS PROGRAMA vykdoma šiais etapais:

  • Kandidatų atranka – du asmeniniai pokalbiai su dviem programos mokytojais.
  • Didaktinė asmens psichoterapija – vyksta bent du kartus per savaitę, gavus teigiamą mokymo komiteto atsakymą apie priėmimą studijuoti programoje (viso ne mažiau kaip 300 val.).
  • Teorijos studijos – teorijos, technikos ir klinikiniai seminarai. Numatoma teorinių studijų pradžia – 2022 kovo mėn. Įvadinio kurso trukmė 3 metai, pažengusių kurso 2 metai.
  • Individualios supervizijos – pradedamos antraisiais studijų metais, su 2 skirtingais supervizoriais po 40 val. pirmame etape (80 val.), 70 val. antrame etape (per abu etapus ne mažiau 150 val).
  • Baigiamojo darbo parengimas raštu ir pristatymas.

Programos dėstytojai yra Tarptautinės Psichoanalitinių Bendrijų Federacijos (IFPS) ir/arba Tarptautinės Psichoanalizės Asociacijos (IPA) pripažinti psichoterapeutai, supervizoriai ir teorijos mokytojai, sėkmingai įgiję supervizorių kvalifikaciją Oslo Psichoterapijos Institute ir nuolat keliantys profesinę kvalifikaciją, rengiantys konferencijas ir tarptautinius kongresus Lietuvoje, dalyvaujantys kongresuose užsienyje, bei glaudžiai bendradarbiaujantys su psichoanalitikais ir psichoanalizės bei psichoanalitinės psichoterapijos institutais ir draugijomis iš JAV, Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Meksikos, Graikijos, Italijos ir kitų šalių.

Numatoma programos trukmė – 3 metai (įvadinė dalis) bei 2 metai (psichoterapinių įgūdžių gilinimas).

Mokymas vyks lietuvių kalba, tačiau teorinių studijų literatūros dalis numatyta anglų kalba.

Studijos programoje yra mokamos.

Prašymus priimti į studjų programą prašome siųsti iki 2021 gruodžio 31 dienos Kauno Psichoanalizės ir Psichoterapijos Studijų Draugijai elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba paprastu paštu:
VšĮ Psichoterapijos konsultacijų centras
Daukanto g. 17-2B, Kaunas; LT-44248
tel. (8-37) 222903, 8-653 80605 (d.d. 10–18 val.)

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Mokymo komiteto pirmininkę el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.