Kauno psichoterapijos ir psichoanalizės studijų draugijos nariai kartą per dvi savaites renkasi į intervizijų grupes. Intervizija – tai procesas, padedantis geriau suvokti žmogaus psichodinamiką bei skatinantis bendrą profesinį tobulėjimą.

Intervizija – tai psichoterapinių atvejų aptarimas profesionalų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus. Intervizijos metu psichoterapeutai dalijasi klinikinio darbo patirtimi, sieja teorinius bei praktinius savo darbo aspektus, bando ieškoti būdų profesiniams sunkumams išspręsti, aptaria galimus psichoterapijos tikslus ir galimybes. Kiekvienas grupės narys gali išsakyti savo nuomonę šiais klausimais bei pasidalinti savo ispūdžiais (mintimis, jausmais), susijusiais su diskutuojama tema.