Norint tapti Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugijos (toliau KPPSD) tikruoju nariu reikia pateikti prašymą KPPSD valdybos pirmininkui. Prašymus svarsto ir tikruosius narius priima visuotinis KPPSD susirinkimas, kuris įvyksta ne rečiau kaip kartą per metus.

Tapti tikruoju draugijos nariu gali pretenduoti asmenys, turintys bazinį psichologo ar gydytojo išsilavinimą ir įgiję IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies) normatyvus bei KPPSD reikalavimus atitinkantį išsilavinimą (ne mažiau 420 val. psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos teorijos studijų, 300 val. asmeninės analizės ar psichoterapijos, 150 val. individualių supervizijų).

Tapti asocijuotu draugijos nariu gali asmenys, besidomintys ar studijuojantys psichoterapiją. Asocijuotus narius priima valdyba, jiems pateikus prašymą ir bent vieno tikrojo nario rekomendaciją.

Garbės nario vardas gali būti suteikiamas asmeniui, ypač pasižymėjusiam draugijai ar psichoterapijos srityje. Dėl Garbės nario vardo balsuoja visuotinis draugijos susirinkimas.